Het bestuursorgaan / het steuncomité

In het bestuursorgaan VZW Steuncomité 204de FOS De Tortels proberen wij om de scoutsgroep zoveel mogelijk morele, financiële, materiële en logistieke steun te verlenen en te verwerven om de werking van de scoutsgroep De Tortels, 204de eenheid FOS in de beste omstandigheden mogelijk te maken. Wij zijn dus vooral een groep enthousiaste mensen (ouders, oudleiding, sympathisanten) die er achter de schermen voor zorgen dat de kinderen en hun leiding hun wekelijkse activiteiten in alle zorgeloosheid kunnen uitoefenen.

Onze eerste verantwoordelijkheid bestaat erin om voldoende geld bijeen te krijgen, ondermeer voor de aankoop van materiaal maar – hopelijk – ook voor de verwerving en het onderhoud van het eigen lokaal waar we nu al zolang naar streven.

Die fundraising gebeurt in de eerste plaats door het organiseren van evenementen: Tortel Rewind, koekjesverkoop, onze eetfestijnen en tal van andere evenementen.

Om de organisatie van die activiteiten in goede banen te leiden, hebben we mensen nodig die bereid zijn af en toe de handen uit de mouwen te steken. Daarnaast hebben we ook een duidelijke structuur en organisatie nodig.

Op 18 september 1985 werd dan ook de VZW Steuncomité 204de FOS De Tortels opgericht. De VZW wordt bestuurd door een gemengde raad van bestuur, enerzijds bestaande uit ouders, oud-leden en sympathisanten, die worden verkozen door de Algemene Vergadering, en anderzijds uit een afvaardiging van de leidersploeg. De raad van bestuur komt maandelijks bijeen en telt maximum 20 verkozen leden, onder wie de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester, de secretaris en de materiaalmeester.

Voelt u zich geroepen om ook deel uit te maken van het Steuncomité of het bestuursorgaan, aarzel dan niet contact op te nemen met de voorzitter of de secretaris. Wij zijn immers voortdurend op zoek naar gemotiveerde ouders die bereid zijn een handje toe te steken wanneer dat nodig is.

CONTACTGEGEVENS

info@tortels.be