Technieken

Badgewerking

Badges dienen voor je persoonlijke sterktes te tonen, ben je bijvoorbeeld een echte kunstenaar kan je voor badge crea gaan. Eerder sportief aangelegd probeer dan eens badge atleet. Wanneer de teervoet behaald is kan je elk kamp 1 badge afleggen. Hieronder kan je een lijst vinden met de mogelijke badges.

Bevertechnieken

Welpentechnieken

Jungleverhaal

Voor je wet&belofte moet je het jungle verhaal kunnen vertellen aan de hand van de prenten. Maar waar kan je deze prenten nu vinden? Geen nood, deze kan je gewoon bekijken of eventueel zelfs afdrukken via onderstaande link.

Techniekengids Welpen

Bij de welpen leer je voor het eerst technieken. Deze technieken zijn een aantal vaardigheden die van jou een echte scout gaan maken. Zo zal je verschillende knopen leren maken en alles te weten komen over het jungleverhaal. Bij de welpen kan je volgende zaken afleggen en behalen:

1) De wet & belofte is het eerste wat je zal leren. Je zal het jungleverhaal leren kennen en enkele waarden en normen die wij als scout zeer belangrijk vinden.

2) De 1ste ster is al een beetje moeilijker. Je zal een aantal nieuwe jungledieren leren. Ook zal je een aantal typische dingen over de scouts leren zoals waarom wij met links een hand geven. 

3) De 2de ster is het volgende op de lijst. Bereid je maar al voor want je gaat leren knopen.

4) Wanneer je de vorige 3 hebt behaald kan je beginnen met badges afleggen. In totaal kan je 5 badges behalen, deze badges dienen om te tonen hoe goed je bent in een bepaald iets (sport, zwemmen, …).

Elk kamp kan je 1 iets afleggen en zo steeds meer en meer op je uniform hangen. Natuurlijk moet je niet alles alleen leren, de leiding zal op vergaderingen en op kamp alles uitleggen en voortonen. Verder hebben wij alles wat je moet kennen ook gebundeld in een techniekengids, deze kan je via onderstaande link vinden en afdrukken om alvast thuis eens te oefenen.

Wolventechnieken

Bij de wolven zal je net zoals bij de welpen een wet & belofte leren, deze geven een aantal waarden en normen die wij als scouts zeer belangrijk vinden. Verder zal je een aantal nieuwe knopen leren, ook EHBO en kaartlezen komen aan bod. Bij de wolven kan je volgende zaken behalen:

1) De wet & belofte is het eerste wat je zal afleggen bij de wolven. Je leert wat meer over de wolventak en onze scouts, ook enkele knopen en het uniform zitten in het pakket. En natuurlijk zou een wet & belofte geen wet & belofte zijn zonder een wet en een belofte.

2) De teerpoot is de volgende stap, je zal de basis van knopen, EHBO en kaartlezen leren. Als je nog niet weet wie Baden Powell is zal je het nu ook leren. 

3) Badges zijn de ideale manier om te tonen dat je ergens goed in bent. Er zijn verschillende badges waaruit je kan kiezen. Elk kamp kan je 2 badges afleggen, je mag zelf kiezen welke je aflegt.

De techniekengids die je hieronder kunt vinden, dient ervoor dat jullie thuis al eens kunnen oefenen en kijken wat je zoal moet kennen/kunnen. Natuurlijk zal de leiding alles nog eens uitleggen en voortonen op het kamp en tijdens bepaalde vergadering. Het is dus zeker niet de bedoeling dat je alles alleen leert.

Jongverkennertechnieken

Bij de JVG’s wordt de basis gelegd om uiteindelijk je 2de klas te kunnen behalen bij de VG/Seniors. Je leert werken met kaart en kompas, verschillende knopen leggen en de basis van EHBO.  Er zijn 3 zaken te behalen:

1) De wet & belofte vormt de basis van alle technieken die je vanaf nu zal leren. Er wordt de nadruk gelegd op het bijbrengen van verschillende normen en waarden en de basis van het kaartlezen en EHBO. De wet & belofte kan zowel op paas- als grootkamp afgelegd worden en bestaat enkel uit een theoretisch deel.


2) De teervoet vormt de uitbreiding op de technieken van de wet & belofte. Buiten een uitbreiding op de knopen, EHBO en het kaartlezen komen er ook enkele meer praktische zaken aan bod zoals: veilig werken met bijl en zaag, sjorren en vuur stoken. De teervoet kan enkel afgelegd worden wanneer de wet & belofte al is behaald en bestaat uit 2 delen. Een theoretisch deel dat op het paaskamp wordt afgenomen en een praktisch deel op grootkamp. Beide delen dienen echter wel in eenzelfde scoutsjaar afgelegd te worden. Wanneer men niet slaagt op het theoretische gedeelte is het behalen van de teervoet onmogelijk en zal er ook geen praktisch gedeelte meer afgenomen worden. Als er slechts 1 of enkele onderdelen van de theorie niet voldoende gekend zijn kan je een herkansing krijgen op het grootkamp, dit wordt besloten door de leiding. Eventuele uitzonderingen (zoals theorie en praktijk afleggen op 1 kamp) zijn mogelijk mits gegronde redenen, maar zeker niet vanzelfsprekend.


3) Badges dienen voor je persoonlijke sterktes te tonen, ben je bijvoorbeeld een echte kunstenaar kan je voor badge crea gaan. Eerder sportief aangelegd probeer dan eens badge atleet. Wanneer de teervoet behaald is kan je elk kamp 1 badge afleggen. Vraag aan jouw leiding welke badges er bestaan en welke er haalbaar zijn om af te leggen tijdens het kamp.

Het modeltraject ziet er dus als volgt uit:

–          1ste paaskamp: wet & belofte

–          1ste grootkamp: aanleren van theorie en praktijk teervoet

–          2de paaskamp: theorie teervoet

–          2de grootkamp: praktijk teervoet

–          3de paaskamp: badges

–          3de grootkamp: badges

De techniekengids kan je hieronder vinden.

Verkennertechnieken

Bij de 2de klas staat het praktische deel meer centraal en wordt er verwacht dat je individueel kan werken. Het individuele wordt ook weerspiegeld in de techniekengids, deze bevat namelijk enkel een korte uitleg van wat jullie moeten kennen, Voor de rest moet je zelf de informatie opzoeken. 

Het uniform

Net als elke andere jeugdbeweging heeft ook FOS Open Scouting zijn eigen uniform. Dat uniform dragen we om verschillende redenen: 

–          Iedereen kan zien dat we van FOS Open Scouting zijn. Door het dragen van dit uniform vormen we duidelijk één groep. 

–          Niet alleen buitenstaanders zien dat we één groep zijn, maar ook de groep zelf gaat zich zo gedragen. We zien er allemaal een beetje hetzelfde uit. Het uniform zorgt m.a.w. voor een stevig groepsgevoel. Iedereen scout, iedereen gelijk!  

Het uniform is stevige speelkledij, waarin je kan ravotten en rennen, en zelfs vuil mag worden.

Algemeen:

–          Bottines (tegen het verstuiken van de voeten en goed om te wandelen en te spelen in het bos)

–          Grijze kousen

–          Donkerblauwe broek (geen jeans)

–          FOS hemd (met correcte kentekens)

–          Tortel of scouts T-shirt

–          Torteldas + dasring (niet verplicht)

Voorbeeld van een correct welpenhemd:

Voorbeeld van een correct wolvenhemd:

Voorbeeld van een correct jongverkennerhemd:

Het jaarthema:

Het jaarthema hangt naast het takteken, zoals te zien op onderstaande foto.

Algemene regels rond “extra” badges (50-jaar FOS, badge van jamboree,…):

– Badges mogen enkel op het hemd komen wanneer ze effectief iets met de scouts te maken hebben en met goedkeuring van de leiding.

– De rug van het uniform blijft leeg.

– Er wordt niks onder de borstzakjes gehangen.